Dorsim Sp. z o.o.
Nagroda za promowanie zdrowego stylu życia

pytania/odpowiedzi


W związku z wieloma pytaniami z Państwa strony postaramy się na nie odpowiedzieć:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) jest wiążącym aktem prawnym. Musi być stosowane w całości na całym obszarze UE.

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1203 z dnia 5 lipca 2017 r.zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krzemu organicznego (monometylosilanetriolu) i soli wapniowych fosforylowanych oligosacharydów (POs-Ca®) dodawanych do żywności i stosowanych w produkcji suplementów diety … (czytaj więcej)

 • Szanowni Państwo.
  Miałam wiele pytań od Państwa o biopierwiastki i ich znaczenie dla żywych organizmów.
  Napisałam „żywych organizmów”, ponieważ dotyczy to tak samo ludzi, jak i zwierząt, zmienia się tylko ilość, którą należy spożyć, aby organizm znów zaczął prawidłowo funkcjonować.
  Niestety nie mogę Państwu sama tego opisać (takie są przepisy), dlatego pozwoliłam sobie dodać linki stron, które przybliżą Wam te ważne informacje.
  espz.pl/materialy/BIOPIERWIASTKI.pdf
  luskiewnik.strefa.pl/biochemia/biopierwiastki.html
  www.roik.pl/tag/biopierwiastki
  Zapoznajcie się z tymi materiałami, warto, a jeśli będziecie Państwo mieli dodatkowe pytania dotyczące poszczególnych pierwiastków, piszcie, postaram się na nie odpowiedzieć.
 • Kiedy można wprowadzić produkt na rynek polski?
  Zgodnie z Ustawą o Żywności i Żywieniu z 2006, ze zmianami 2010 roku oraz z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r.
  Przepisy nakazują dokonać powiadomienia przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu. Istotne jest zatem ustalenie od jakiej daty powiadomienie może być uznane za skuteczne.
  Za dzień złożenia powiadomienia, uznaje się dzień otrzymania przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeśli natomiast powiadomienie nie jest opatrywane takim certyfikatem czyli wymaga przesłania również wersji papierowej, za dzień złożenia powiadomienia uznaje się dzień otrzymania przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem.
  Firma Dorsim sp. z o.o. jest na rynku od 8 lat, jest to firma polska i każdy produkt znajdujący się w ofercie został wprowadzony do obrotu zgodnie z ustawą.
 • Jaka jest różnica pomiędzy krzemem koloidalnym (niedawno znów pojawił się na rynku) a krzemem OrSi?
  Najpierw trzeba odpowiedzieć co to jest koloid?
  Koloidy (zole) są to układy o dużym stopniu rozdrobnienia. Są stanem pośrednim pomiędzy roztworami rzeczywistymi, które są układami fizycznie jednorodnymi o rozdrobnieniu cząsteczkowym a zawiesinami i mieszaninami niejednorodnymi.
  Postać koloidalna jest formą mineralną, a więc bardzo słabo przyswajalna przez organizm. Jedynie 1-10% przejdzie przez barierę jelitową. Ta mała część przedostanie się do krwi, a reszta nigdy nie dotrze do komórek i tkanki łącznej.
  Krzem OrSi jest roztworem rzeczywistym.
 • Jaka forma krzemu dopuszczona jest do produkcji suplementów diety?
  Firma Dorsim będąca na polskim rynku od 2009 roku działała, działa i będzie działać zawsze zgodnie z Ustawą o Żywności i Żywieniu z 2006, ze zmianami 2010 roku oraz z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r.
  W rozporządzeniu pod numerami 138, 139 oraz 140 jest wyraźnie napisane jakie formy krzemu dopuszczone są do produkcji suplementów diety.
  138) kwas ortokrzemowy stabilizowany choliną;
  139) ditlenek krzemu;
  140) kwas krzemowy w postaci żelu.
  Krzem jest zwykle obecny w żywności w postaci kwasu ortokrzemowego (OSA), i jako taki jest łatwo absorbowany z przewodu żołądkowo-jelitowego u ludzi, a następnie łatwo wydalany z moczem. I taka forma krzemu dopuszczona jest do produkcji suplementów diety.
 • Jaka dawka krzemu jest dopuszczalna?
  Krzem jest pierwiastkiem, którego przynależność do mikroelementów jest kwestią sporną. Dlatego też nie ustalono, ile powinno się go przyjmować.
  Niemniej jednak, zgodnie z dyrektywą 2002/46/WE krzem proponuje się stosować w postaci wodnego roztworu o stężeniu 4,1 mM. Zalecana ilość stanowi 30-90 ml / dzień, co odpowiada spożyciu krzemu równą około 10-30 mg / dzień.
  Uważa się, że niezbędna jest dzienna dawka krzemu wynosząca 0,15-0,25 mg/kg masy ciała człowieka. Nadwyżka zostanie wydalona z moczem, nie zostanie wchłonięta ani skumulowana, tak więc większe stężenie krzemu w preparacie nie ma żadnego znaczenia, no chyba, że cenowe?
 • Czemu w krzemie OrSi nie pływają „kłaczki” i czy krzem OrSi wolny jest od parabenów i innych chemicznych konserwantów?
  W krzemie OrSi nie pływają „kłaczki” ponieważ jest roztworem rzeczywistym oraz ze względu na obecność chlorku sodu (Fizjologiczny roztwór NaCl zawierający jony sodowe i chlorkowe odgrywa podstawową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu. Sód jest najważniejszym elektrolitem płynu pozakomórkowego. NaCl uzupełnia niedobory płynów ustrojowych, działa nawadniająco i słabo diuretycznie.), który stosowany jest jako smakowy i konserwujący dodatek do żywności, dlatego preparat jest wolny od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym grzybów.
  Natomiast parabeny stosowane są do produkcji kosmetyków a nie do suplementów diety.
 • Czy krzem OrSi trzeba przechowywać w lodówce , tak jak inne preparaty krzemowe będące na rynku?
  Nie, krzemu OrSi nie musi być przechowywane w lodówce. Zgodnie z ulotką nie należy go jedynie przegrzewać i zamrażać. Dlaczego inne preparaty trzeba przechowywać w lodówce nie wiem, ale myślę, że prawdopodobnie ze względu na możliwość namnażania się grzybów.
 • Czy na etykietach można używać określenia „krzem organiczny”?
  Tak, zgodnie z w/w decyzją jeżeli jest monometylosilanetriolem, czyli kwasem krzemowy.
  Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1344 z dnia 4 sierpnia 2016 r. zezwolono spółce LLR-G5 Ltd. z siedzibą w Irlandii na wprowadzanie do obrotu w Unii krzemu organicznego (monometylosilanetriolu), zwana dalej „Decyzją”.
  W pkt. 7 Decyzji „W dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) ustanowiono wymogi dotyczące suplementów diety. Należy zezwolić na stosowanie krzemu organicznego (monometylosilanetriolu) bez uszczerbku dla wymogów tego aktu prawnego”.
  Są jednak pewne ograniczenia:
  Artykuł 1
  Bez uszczerbku dla szczególnych przepisów dyrektywy 2002/46/WE zezwala się na wprowadzanie do obrotu w Unii krzemu organicznego (monometylosilanetriolu) zgodnego ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku do niniejszej decyzji jako nowego składnika żywności do zastosowań w suplementach diety w postaci płynnej przeznaczonych dla osób dorosłych w maksymalnej porcji 10,40 mg dziennie.
  Artykuł 2
  Krzem organiczny (monometylosilanetriol) dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją oznacza się na etykietach środków spożywczych jako „krzem organiczny (monometylosilanetriol)”.
  Zgodnie z załącznikiem zawartość Kwasu krzemowego w wodnym roztworze nie może mieć więcej niż 100-150 mgSi/l, nie może to być również koncentrat.
  Wyższa zawartość krzemu organicznego w roztworze jest niezgodna z prawem EU i Polski i nie może znajdować się w obrocie w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Szanowni Państwo
Myślę, że zadawalająco odpowiedziałam na zadane pytania. Polecam OrSi, gdyż jest to prawdopodobnie najlepszy preparat krzemowy znajdujący się na rynku w Polsce.
Nie jest najważniejsze stężenie krzemu w preparacie, a jego forma i przyswajalność, gdyż i tak nadmiar zostanie wydalony z organizmu a reszta zostanie przyswojona w niewielkiej ilości ze względu na swoją koloidalną postać.
Jak powiedział znawca krzemu Loïc Le Ribault „możesz śmiało „jeść” 15-40 mg piasku dziennie przy normalnej diecie, a i tak nie uda Ci się dostarczyć organizmowi optymalnej dziennej dawki krzemu, która wynosi c’ 0,2 mg/kg masy ciała”.
Krzem OrSi na polskim rynku jest od 8 lat, nie mieliśmy żadnych incydentów zdrowotnych, jest preparatem sprawdzonym, wielokrotnie badanym zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i bioprzyswajalności. Jest to jedyny oryginalny krzem. Ze względu na swoje walory krzem OrSi najczęściej jest polecany przez lekarzy i dietetyków oraz fizjoterapeutów.

Pozdrawiam
Małgorzata Wielogórska