Dorsim Sp. z o.o.
Nagroda za promowanie zdrowego stylu życia

Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów

Opublikowano: 10 maja 2014

W dniach 9-10 maja 2014 r. w Kampusie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie odbyła się konferencja „Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów”.

Na konferencję przybyło ponad 100 uczestników, reprezentujących różne dziedziny naukowe, m.in. medycynę, farmację, dietetykę (suplemnety), bromatologię, toksykologię, biologię, nauki rolnicze, chemię, fizykę i kulturę fizyczną. Wydarzenie miała więc charakter multidyscyplinarny.
Wygłoszono 18 wykładów i zaprezentowano 6 posterów.

Tematyka wykładów i posterów była bardzo różnorodna:

 • Wirusy onkogenne – prof. dr hab. Anna Goździcka – Józefiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Naturalne związki polifenolowe jako potencjalne leki przeciwnowotworowe, prof. dr hab. Iwona Wawer, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • Epidemiologia i profilaktyka wtórna nowotworów – prof. ndzw. UM, dr hab. n. med. Rafał Matkowski, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Fitoestrogeny w profilaktyce nowotworów – dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • Probiotyki w profilaktyce i leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego – prof. dr hab. Adam Kaznowski,
  dr hab. Sylwia Krzymińska, dr Ewa Szczuka, dr Edyta Konecka, mgr Lucyna Jabłońska,
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Bioaktywne substancje jaj w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka,
  prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, prof. dr hab. Joanna Rymaszewska,
  prof. dr hab. Andrzej Szuba.
 • Substancje rakotwórcze i mutagenne w żywności – prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański,
  prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Roman Kołacz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Żywienie a nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego – prof. dr hab. med. Ryszard Andrzejak,
  dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
  Anna Zawadzka, Monika Całkosińska.
 • Antynowotworowe właściwości roślin wchodzących w skład Franciszkańskiego Balsamu Jerozolimskiego –
  dr o. Marcelin Pietryja, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach.
 • Wybrane oficjalne leki onkologiczne pochodzenia roślinnego – dr n. biol. Henryk Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.
 • Rola diety w leczeniu nowotworów piersi – dr inż. Katarzyna Trzeciak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  im. S. Pigonia w Krośnie.
 • Badanie molekularnego mechanizmu indukcji enzymów II fazy przez roślinne związki – potencjalne czynniki chemoprewencyjne – dr hab. farm. Violetta Krajka-Kuźniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Potencjał przeciwnowotworowy wybranych substancji roślinnych – lek. med. Krzysztof Błecha, Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki w Żywcu.
 • „Avilin” Balsam receptury prof.Szostakowskiego – nowoczesny opatrunek adhezyjny – mgr Agnieszka Kuźma, mgr farm. Tomasz Siemieniuch.
 • Rola wody w procesie wzrostu i obumierania komórek nowotworowych – dr Marek Doskocz,
  Dział Badawczo- Rozwojowy Stomadent, Beata Szynaka, Halina Car, Zdzisław Oszczęda.
 • Aktywność fizyczna – najbardziej naturalna forma profilaktyki zdrowotnej – dr Łukasz Wojtyczek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  im. S. Pigonia w Krośnie.
 • Antyoksydanty w profilaktyce nowotworów – dr Izabela Betlej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.
 • Dieta w profilaktyce i wspomaganiu leczenia nowotworów – dr Dorota Różańska,
  prof. ndzw. UM dr hab. Bożena Regulska-Ilow, Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny
  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Badanie preferencji konsumentów w zakresie spożywania tłuszczów wzbogaconych w stanole roślinne –
  mgr inż. Joanna Białek, prof. UEK dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz -Pietruszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Naturalne substancje prozdrowotne w profilaktyce i leczeniu żywieniowym chorych na nowotwory –
  dr Małgorzata Kostecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 • Ekstrakty roślinne jako wielofunkcyjne źródła antyoksydantów – dr Katarzyna Gaweł –
  Bęben, dr inż. Kamila Rybczyńska, dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, mgrTomasz Bujak,
  mgr Beata Antosiewicz, mgr Aleksandra Filipowicz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Zbiór ziół na stanowiskach naturalnych – mgr inż. Mirosław Więcek, Małgorzata Misielak, Agnieszka Klimek.
 • Właściwości przeciwnowotworowe kapsaicyny w badaniach in silico – mgr Paweł Siudem,
  dr n. farm. Katarzyna Paradowska, mgr farm. Jarosław Bukowicki, mgr farm. Michał Łaźniewski,
  prof. dr hab. Iwona Wawer.
 • Badania in silico związków aktywnych zawartych w Uncaria tomentosa – mgr Paweł Kozielewicz,
  prof. Mire Zloh, dr n. farm. Katarzyna Paradowska, mgr farm. Joanna Sajkowska,
  prof. dr hab. Iwona Wawer.

 

2

2

2

2

2

2