Dorsim Sp. z o.o.
Nagroda za promowanie zdrowego stylu życia

Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej

Opublikowano: 21 sierpnia 2015

W marcu 2015 roku podpisaliśmy deklarację przystąpienia do Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału branży inżynierii biomedycznej poprzez tworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi oraz instytucjami.

W 2012 roku Rektor Wojskowej Akademii Technicznej powołał zespół interdyscyplinarny – Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio). Zadaniem zespołu jest prowadzenie w ramach WAT projektów związanych z inżynierią biomedyczną, wytwarzanie nowych innowacyjnych technologii i urządzeń związanych z medycyną. Pod koniec 2012 roku zespół przygotował projekt w ramach konkursu 5.1 POIG pod nazwą „Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej” mający na celu dyfuzję innowacji z WAT i innych instytucji naukowo-badawczych do firm powiązanych z klastrem. Klaster zawiązało 15 podmiotów: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, instytuty naukowe, uczelnia i instytucja otoczenia biznesu. W połowie 2013 roku przyznano Wojskowej Akademii Technicznej środki na finansowanie projektu w wysokości 22 mln zł, natomiast cały projekt zaplanowany jest na 30 mln zł. Jesteśmy jedynym w Polsce klastrem, w którym uczelnia wyższa została koordynatorem klastra.

Celem członków klastra jest wzmocnienie potencjału branży inżynierii biomedycznej poprzez tworzenie sieci współpracy jego uczestników, wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie inżynierii biomedycznej, a także ich komercjalizacja.

W ramach projektu finansowanego przez PARP na terenie WAT powstają pracownie „Centrum Inżynierii Biomedycznej” wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą.

Do Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT należy 46 podmiotów.

Koordynatorem Klastra jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Gen. Sylwestra Kaliskiego.

Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej realizuje kilkanaście projektów badawczych, w tym min.:

  • Opracowanie technologii diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych
    i układu krążenia przy wykorzystaniu terapii fotodynamicznej.
  • Opracowanie technologii wykrywania patogenów wywołujących zakażenia szpitalne i powodujących zagrożenia bakteriologiczne.
  • Opracowanie technologii zwiększenia populacji komórek macierzystych i ich różnicowania w hodowlach komórkowych przy wykorzystaniu laserów niskiej energii.
  • Oprogramowania  informatyczne do zastosowania w medycynie.
  • Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.
  • Opracowanie innowacyjnej technologii z wykorzystaniem sit molekularnych w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.
  • Zastosowanie grafenu w medycynie.